ESG w miastach – jak poprawi nasze życie?

ESG (r)ewolucja to nowy program emitowany na antenie Telewizji Biznesowej, w którym omawiane są tematy związane z ESG, czyli Environmental, Social and Governance – kluczowymi aspektami zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego inwestowania.

W najnowszym odcinku programu Izabela Kozakiewicz oraz jej goście: dr Izabela Rudzka oraz prof. Marek Bryx ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie rozmawiają o ESG i zrównoważonym rozwoju z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego. Oto, czego się dowiedzieliśmy:

Czym ESG jest dla jednostek samorządu terytorialnego?

Prof. Marek Bryx podkreślił, że temat ESG w jednostkach samorządu terytorialnego jest obecny w zasadzie od początku ich funkcjonowania. Okazuje się bowiem, że wiele aspektów ESG było już przez wiele lat realizowanych przez samorządy.

Dziś zaś, dzięki wzroście znaczenia ESG, jednostki samorządów terytorialnych mogą mierzyć swoje postępy w tym aspekcie oraz współpracować ze sobą lub z biznesem w celu zrównoważonego rozwoju.

ESG i zrównoważony rozwój – od czego zacząć wdrażanie zrównoważoności w miastach?

Dr Izabela Rudzka wyjaśniła, że w pierwszej kolejności jednostki samorządu terytorialnego powinny się przyjrzeć na jakim etapie są obecnie pod względem ESG. W tym celu powinny one przeanalizować swoją strategię rozwoju danego miasta pod kątem wymogów ESG, zwłaszcza wymogów klimatycznych.

W kolejnym kroku należy spojrzeć na strategię rozwoju miasta, zadając sobie pytanie co miasto może zyskać, gdyby przyjrzało się strategiom wielu biznesów. Okazuje się bowiem, że zarówno podmiot publiczny, jak i podmiot prywatny, obowiązują te same zasady.

W efekcie, współpracując z biznesem, uzyskuje się efekt synergii. W konsekwencji, pojawiają się nowe możliwości i jednostki samorządu terytorialnego powinny być w stanie szybciej osiągnąć swoje cele w zakresie ESG – na dodatek wykorzystując przy tym środki podmiotów zewnętrznych.

Czy jednostki samorządu terytorialnego będą potrzebować nowych kompetencji w zakresie ESG?

Absolutnie tak. Dr Izabela Rudzka oświadczyła, że z przeprowadzonych przez nią badań wynika, że pewne obszary funkcjonowania miasta w zakresie kompetencji są mocno podzielone, a przepływ informacji nie jest do końca właściwy.

Bardzo istotne jest zatem stworzenie w instytucjach stanowiska dla osób z kompetencjami z zakresu ESG, które czuwałyby nad przepływem informacji, kompleksowością i dbałyby o świadomość, że samorząd powinien służyć zarówno środowisku, jak i jego wszystko.

W których obszarach możemy łączyć projekty miejskie z biznesem?

Prof. Marek Bryx zaznaczył, że współpraca jednostki samorządu terytorialnego z biznesem jest w Polsce trudna. Samorządy obawiają się współpracować z biznesem, którym z kolei nie rozumie tych obaw. Obie strony mają zatem różne sposoby myślenia i muszą się do siebie dostosować.

Dr Izabela Rudzka zwróciła z kolei uwagę, że w celu współpracy z biznesem jednostki samorządu terytorialnego mają za zadanie stworzenie wszelkiego rodzaju warunków możliwości rejestracji firmy, wydzielenia właściwych terenów, zbudowania infrastruktury. Co więcej, samorząd powinien być przyjaźnie nastawiony do biznesu.

Co powinny zrobić samorządy, aby miasta lepiej funkcjonowały?

Prof. Marek Bryx stwierdził, że w pierwszej kolejności samorządy powinny dokonać przeglądu i aktualizacji strategii rozwoju miast. W kolejnym kroku, jednostki samorządów terytorialnych powinny przeanalizować na co mogą otrzymać fundusze unijne, a następnie błyskawicznie przygotować projekty.

Fundusze unijne stanowią obecnie ogromną szansę dla miast, gdyż Polsce przysługuje ogromna pula środków. Dobrym pomysłem z perspektywy samorządów byłoby nawiązanie współpracy z biznesem w celu przygotowania tych projektów. Jednostki samorządu terytorialnego powinny zatem być teraz jak najbardziej otwarte na współdziałanie.

Zobacz więcej

Polecamy

Na czym polega biznes WP?

Na czym polega biznes WP? Jacek Świderski – Prezes Zarządu

0
Jacek Świderski, Prezes Zarządu Wirtualna Polska Holding SA, opowiada o najważniejszych liniach biznesowych, a także rozwoju Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding w kolejnych latach....
Sfinks omawia rok 2023 - Sylwester Cacek, Prezes Zarządu

Prezentacja wyników Sfinks Polska, Sylwester Cacek – Prezes Zarządu

0
Sylwester Cacek, Prezes Zarządu Sfinks Polska ocenia i podsumowuje miniony rok, a także omawia strategię na kolejne lata i segment sprzedaży dań gotowych. Jaka...
7Levels

Wirtualna rzeczywistość to przyszłość. 7Levels S.A. wchodzi na rynek VR

0
Krzysztof Król, Wiceprezes Zarządu 7Levels S.A., w rozmowie z Markiem Klapą, redaktorem Telewizji Biznesowej, omawia tytuły opracowywane aktualnie przez studio i najnowsze plany wydawnicze,...