Zielone finansowanie kluczem do zrównoważonej przyszłości?

ESG (r)ewolucja to nowy program emitowany na antenie Telewizji Biznesowej, w którym omawiane są tematy związane z ESG, czyli Environmental, Social and Governance – kluczowymi aspektami zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego inwestowania.

W kolejnym odcinku programu Anna Grygiel-Tomaszewska rozmawia z Roksaną Kałużną-Bałazy, wiceprezeską POLSIF i prawniczką z kancelarii White&Case na temat zielonego finansowania. Oto, czego się dowiedzieliśmy:

O co chodzi z zielonym finansowaniem?

Roksana Kałużna-Bałazy wyjaśniła, że finansowania zawsze były transferami kapitału, do których używano różnych narzędzi – najczęściej kredytów i obligacji – między podmiotami potrzebującymi kapitału i dysponującymi nadmiarem kapitału.

Podmiot dysponujący nadmiarem kapitału oczywiście liczył na zysk w wyniku takiej transakcji. Podmiot poszukujący kapitału musiał się zaś zgodzić na wypłatę takiego zysku w postaci odsetek, ponieważ nie miał innego wyjścia.

W przypadku zielonych finansowań mamy zaś trzy istotne strony transferu – podmiot potrzebujący kapitału, podmiot dysponujący nadmiarem kapitału oraz środowisko naturalne. W efekcie, zielone finansowania są nie tylko transferem kapitału, ale również przyczyniają się do polepszania środowiska naturalnego.

Po raz pierwszy zieloną obligację wyemitował w 2007 roku Europejski Bank Inwestycyjny. Była to “obligacja świadomości klimatycznej”. Obligacja ta powstała na prośbę inwestorów, którzy swoim kapitałem chcieli przyczyniać się do polepszania stanu środowiska.

Roksana Kałużna-Bałazy zwróciła również uwagę, że “dziś znajdujemy się w przełomowym momencie, jeśli chodzi o gospodarkę Unii Europejskiej, ze względu na Porozumienie Paryskie, w ramach którego państwa zrzeszone w ramach ONZ zadeklarowały, że podejmą wysiłki w stronę minimalizacji globalnego ocieplenia”.

Roksana Kałużna-Bałazy podkreśliła, że “Unia Europejska bardzo na poważnie bierze zobowiązania wynikające z Porozumienia Paryskiego oraz z celów zrównoważonego rozwoju ONZ. UE założyła więc, że do 2050 roku przetransformujemy gospodarkę w ten sposób, że będzie ona zeroemisyjna. Do tego potrzebne są zaś środki prywatne”.

Czym konkretnie są zielone obligacje i zielone kredyty?

Roksana Kałużna-Bałazy wytłumaczyła, że zielone obligacje i zielone kredyty to klasyczne obligacje i kredyty, które zawierają dodatkowe postanowienia polegające na tym, że emitent lub kredytobiorca ma obowiązek przeznaczenia pozyskanych środków na konkretny cel, który przyczyni się na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Czym w praktyce różni się proces uzyskiwania zielonego finansowania dla spółki poszukującej finansowania?

W praktyce, emitent lub kredytobiorca musi przygotować dodatkowy dokument, w którym zawiera dodatkowe postanowienia dotyczące wskazanego celu oraz jego charakterystyki i wyjaśnia dlaczego ten cel jest ważny, a także jak wpisuje się on w strategię spółki.

Ponadto, emitent lub kredytobiorca musi wydzielić środki z zielonej obligacji lub kredytu na inny rachunek, aby można było je łatwo monitorować i informować inwestorów, w trakcie życia obligacji lub istnienia kredytu, na co są one przeznaczane.

Czy finansowania z komponentem ESG są droższe od instrumentów klasycznych?

Roksana Kałużna-Bałazy ujawniła, że zielone obligacje i kredyty są w Polsce z reguły tańszym źródłem pozyskania kapitału niż klasyczne instrumenty.

Okazuje się bowiem, że instytucje finansowe i fundusze inwestycyjne często godzą się akceptują niższe stopy zwrotu w zamian za realizację celu, który przyczyni się na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Jakiej wielkości firm dotyczą dziś metody finansowania połączone z ESG?

Roksana Kałużna-Bałazy wskazała, że dziś na finansowanie za pomocą zielonych obligacji i kredytów decydują się przede wszystkim duże firmy, ponieważ to one są z reguły w stanie jasno określić swoje cele i mają możliwość realizowania zielonych projektów.

Małe i średnie przedsiębiorstwa korzystają z reguły z bankowego mechanizmu polegającego na oferowaniu kredytów i obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem, gdzie firmy mają dowolność wydatkowania środków.

Cały proces jest w tym przypadku mocno uproszczony, gdyż zewnętrzna niezależna strona dokonuje tutaj oceny działalności danej firmy pod kątem kryteriów, które ma określone w swojej wewnętrznej polityce i nadaje jej ocenie.

Następnie co pewien czas rating ten jest weryfikowany – niezależna strona sprawdza czy faktycznie się on podnosi, czyli czy dana spółka obniża swój negatywny wpływ na środowisko. Jeśli tak – oprocentowanie obligacji lub kredytu odpowiednio się obniża. Takie rozwiązanie jest tańsze i łatwiejsze do realizacji dla małych przedsiębiorstw.

Zobacz więcej

Polecamy

Na czym polega biznes WP?

Na czym polega biznes WP? Jacek Świderski – Prezes Zarządu

0
Jacek Świderski, Prezes Zarządu Wirtualna Polska Holding SA, opowiada o najważniejszych liniach biznesowych, a także rozwoju Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding w kolejnych latach....
Sfinks omawia rok 2023 - Sylwester Cacek, Prezes Zarządu

Prezentacja wyników Sfinks Polska, Sylwester Cacek – Prezes Zarządu

0
Sylwester Cacek, Prezes Zarządu Sfinks Polska ocenia i podsumowuje miniony rok, a także omawia strategię na kolejne lata i segment sprzedaży dań gotowych. Jaka...
7Levels

Wirtualna rzeczywistość to przyszłość. 7Levels S.A. wchodzi na rynek VR

0
Krzysztof Król, Wiceprezes Zarządu 7Levels S.A., w rozmowie z Markiem Klapą, redaktorem Telewizji Biznesowej, omawia tytuły opracowywane aktualnie przez studio i najnowsze plany wydawnicze,...