W którym miejscu sektora biotech znajduje się Selvita?

Bogusław Sieczkowski, Prezes Zarządu Selvita SA w rozmowie z Tymoteuszem Nowakiem, redaktorem naczelnym Telewizji Biznesowej, omawia już siedemnastoletnią historię spółki i przybliża jej model biznesowy. Jak obecnie wyglądają procesy optymalizacyjne w spółce? Przekonamy się poniżej:

Historia spółki Selvita z perspektywy Bogusława Sieczkowskiego

Bogusław Sieczkowski przyznał, że ostatnie 17 lat było naprawdę intensywne dla Selvity. Przez pierwsze 12 lat spółka rozwijała się wspólnie z Ryvu Therapeutics, a działalność spółki dzieliła się na segment usługowy i segment innowacyjny. Od 2019 roku obydwie te części są notowane niezależnie.

Pod koniec marca bieżącego roku Selvita przejęła zaś spółkę PozLab. Akwizycja ta stanowi swego rodzaju nowe otwarcie dla spółki.

Prezes Selvity o działalności typu CRO

Prezes Selvity wyjaśnił, że CRO to skrót od Contract Research Organization. Oznacza to, że działalność Selvity wspomaga swoich klientów na wszystkich kolejnych etapach rozwoju ich projektu – już od momentu, w którym powstanie pomysł, do momentu początkowych badań klinicznych.

Bogusław Sieczkowski podkreślił przy tym, że obecnie Selvita nie prowadzi badań klinicznych. To jednak nie wszystko. Selvita ma w swojej ofercie również całą gamę usług z zakresu badań kontroli jakości oraz zwalniania partii produktów, które klienci mogą wprowadzać na rynek europejski i amerykański.

Bogusław Sieczkowski o usługach outsourcingu

Bogusław Sieczkowski oznajmił, że sektor CRO rozwija się dynamicznie, a odsetek badań wykonywanych w formie outsourcing cały czas rośnie – i to w każdym segmencie klientów. Wszystko dlatego, że firmy wyspecjalizowane potrafią mieć wyższą efektywność niż największe spółki farmaceutyczne o niemal nieograniczonych zasobach.

Prezes Selvity zwrócił również uwagę, że nauka coraz bardziej się dynamizuje, przez co bardzo wiele projektów, ze względu na niesatysfakcjonujące wyniki naukowe, nie podlega kontynuacji.

W takiej sytuacji firma działająca w formie usługowej, mająca wielu klientów – tak, jak Selvita – jest w stanie bardziej optymalnie wykorzystać potencjał naukowy niż firma farmaceutyczna, która ma określone portfolio projektów.

Zdaniem Bogusława Sieczkowskiego “to właśnie potencjał naukowy, a nie kapitał, cały czas jest decydujący o sukcesie projektu. Jeśli więc ma się unikalny, wartościowy zespół naukowców, to nawet duże firmy farmaceutycznie patrzą łaskawym okiem na usługodawców tego typu”.

Trudne otoczenie makro okiem prezesa Selvity

Bogusław Sieczkowski wyjaśnił, że “inwestorzy dostrzegają fakt, że odbicie właśnie następuje. Zarząd Selvity otrzymał wiele sygnałów od inwestorów po publikacji wyników spółki za poprzedni rok, aby firma już więcej nie oszczędzała, tylko szykowała się na odbicie w biotechnologii”.

Prezes Selvity zaznaczył przy tym, że “sektor ma za sobą długi okres zniżkowej fazy cyklu koniunkturalnego, który na dodatek zbiegł się z konfliktem za naszą wschodnią granicą i niepokojem na świecie, przez co oczy inwestorów zwróciły się ku innym sektorom niż biotechnologia i ochrona zdrowia”.

Bogusław Sieczkowski podkreślił jednak, że teraz już znajdujemy się w innej fazie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Odbicie to wynika z przedłużającej się fazy dekoniunktury w cyklu oraz legislacji, która prowadzi do jeszcze większej dywersyfikacji badań zlecanych przez amerykańskie spółki – coraz mniej ich będzie trafiać do chińskich spółek.

Selvita chce zaś wykorzystać ten moment. Przez cały zeszły rok spółka nie tylko oszczędzała kapitał, ale też przygotowywała się na to, by mieć mocniejszą pozycję na rynku Stanów Zjednoczonych i silniejszy zespół sprzedażowy. Bogusław Sieczkowski liczy, że te działania mocno zaprocentują w drugiej połowie bieżącego roku.

Bogusław Sieczkowski o PozLab i Pure Biologics

Bogusław Sieczkowski oznajmił, że PozLab wydłuża łańcuch usług Selvity w obszarze małych cząsteczek, natomiast core naukowy Pure Biologics pozwoli spółce wyjść do klientów z ofertą pokrywającą drug discovery w obszarze dużych cząsteczek – w szczególności przeciwciał, co jest dużym, dobrze rozwijającym się segmentem.

Co istotne, do tej pory Selvita była w stanie tylko punktowo oferować specjalistyczne usługi w tym segmencie, nie była w stanie dać klientom pełnego wsparcia przez całą fazę przedkliniczną. Teraz to się zmieniło, spółka ma już pełne kompetencje i zamierza dalej je rozwijać, gdyż leki biologiczne rozwijają się bardzo dynamicznie.

Bogusław Sieczkowski ocenił zatem, że przejęcie core’u naukowego Pure Biologics strategicznie mocno posuwa Selvitę do przodu, choć wartościowo transakcja ta nie była duża. Po prostu warunki na rynku ułożyły się optymalnie dla spółki, teraz wszyscy na tym zyskają.

Prezes Selvity o akwizycjach

Bogusław Sieczkowski wskazał, że zarówno PozLab, jak i Pure Biologics będą procentować od razu. PozLab jest już na zupełnie innym etapie rozwoju, ma swoich klientów, a teraz wraz z Selvitą, będzie pozyskiwać kolejnych, co pozwoli budować skalę i polepszy marżowość tego zespołu.

W przypadku Pure Biologics, Selvita chce zdobyć pierwsze projekty już w ciągu kilku najbliższych tygodni, co pomoże budować kompetencje, kulturę organizacji i dryl pracy. Brak Even dla Pure Biologics jest jednak przewidywane dopiero na 2026 rok. Od tej pory będzie to organiczna część Selvity.

Z kolei, jeśli chodzi o kolejne transakcje, to najwięcej zależy od tego, jak potoczą się procesy, w których Selvita będzie brała udział. Bogusław Sieczkowski zaznaczył, że Selvita absolutnie nie rezygnuje z akwizycji, cały czas pozostaje aktywna.

Optymalizacje okiem Bogusława Sieczkowskiego

Bogusław Sieczkowski wytłumaczył, że na początku 2023 roku Selvita skoncentrowała się na zoptymalizowaniu procesów – w tym ograniczeniu wszystkich, które spółka była w stanie wyeliminować przy utrzymaniu działalności na odpowiednim poziomie efektywności i jakości, bez pozbawiania się możliwości dalszego rozwoju.

Prezes Selvity wierzy, że “spółka będzie dalej tak efektywnie działać i wraz z lepszym zakontraktowaniem będzie ona w stanie wypłacić pracownikom lepsze premie, a odmrożenie w tym zakresie będzie stopniowo następowało”.

Bogusław Sieczkowski podkreślił, że ubiegły rok wymagał bardzo dużego wysiłku, ale Selvita była w stanie go zakończyć na wyniku EBITDA przekraczającym 20%, co powinno być zadowalające dla inwestorów.

Ponadto, wraz z poprawą sytuacji na rynku i mocniejszym zakontraktowaniem, prezes Selvity sądzi, że spółka będzie stopniowo wracać do wyższych rentowności.

Zobacz więcej

Polecamy

Na czym polega biznes WP?

Na czym polega biznes WP? Jacek Świderski – Prezes Zarządu

0
Jacek Świderski, Prezes Zarządu Wirtualna Polska Holding SA, opowiada o najważniejszych liniach biznesowych, a także rozwoju Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding w kolejnych latach....
Sfinks omawia rok 2023 - Sylwester Cacek, Prezes Zarządu

Prezentacja wyników Sfinks Polska, Sylwester Cacek – Prezes Zarządu

0
Sylwester Cacek, Prezes Zarządu Sfinks Polska ocenia i podsumowuje miniony rok, a także omawia strategię na kolejne lata i segment sprzedaży dań gotowych. Jaka...
7Levels

Wirtualna rzeczywistość to przyszłość. 7Levels S.A. wchodzi na rynek VR

0
Krzysztof Król, Wiceprezes Zarządu 7Levels S.A., w rozmowie z Markiem Klapą, redaktorem Telewizji Biznesowej, omawia tytuły opracowywane aktualnie przez studio i najnowsze plany wydawnicze,...