Na giełdzie pojawia się pewnego rodzaju optymizm

Adam Młodkowski, Członek Zarządu do spraw Finansowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w rozmowie z Tymoteuszem Nowakiem, redaktorem naczelnym Telewizji Biznesowej, podczas XXIV Konferencji Rynku Kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej omawia czynniki, które wpływają na swoisty optymizm na giełdzie:

Optymizm na giełdzie z perspektywy Adama Młodkowskiego

Adam Młodkowski zauważa, że na giełdzie jest odczuwalny optymizm, uczestnicy rynku oczekują, iż sytuacja się poprawi, pojawi się więcej IPO, a GPW powróci do swoich dobrych czasów.

Za tę poprawę nastrojów zdaniem Adama Młodkowskiego odpowiada końcówka 2023 roku, podczas której indeks WIG zapewniał wyższe stopy zwrotu niż indeksy na giełdach w Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Kolejny powód zauważalnego optymizmu na rynku wynika z tego, że nowy Minister zapowiedział, iż “rynek kapitałowy będzie istotny dla rozwoju gospodarczego Polski”. Nowy szef resortu finansów zapowiedział również likwidację lub ograniczenie podatku od zysków kapitałowych.

Adam Młodkowski oświadczył, iż Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie bardzo się cieszy, że na rynku pojawił się optymizm i liczy na jego przełożenie się na wysokie obroty na rynku.

Adam Młodkowski o prywatyzacji

Adam Młodkowski stwierdził, że “teraz jest dobry moment, aby dokonać rewizji podejścia o prywatyzacji. Najważniejszy jest jednak balans. W pierwszej kolejności należy więc rozważyć czy aż w tak dużej liczbie spółek Skarb Państwa powinien mieć dominujące udziały”.

Adam Młodkowski zaznaczył przy tym jednak, że “z interesu ogólnonarodowego, spółki Skarbu Państwa, związane z infrastrukturą krytyczną, powinny pozostać pod kontrolą państwa.”

Adam Młodkowski podkreślił jednocześnie, że “bardzo ważne jest, aby te spółki zarządzane były przez profesjonalnych menedżerów. W ostatnich latach bowiem pojawiały się przypadki, że governance tych spółek nie był zbyt korzystny”.

Zmiana systemu transakcyjnego okiem Adama Młodkowskiego

Adam Młodkowski wyjaśnił, że “obecny system UTP jest już po prostu przestarzały. System ten ma już 10 lat i nie spełnia on wymogów współczesnych systemów transakcyjnych, dlatego został on już wycofany z oferty Euronextu, a Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest ostatnim klientem, który ten system wykorzystuje”.

Adam Młodkowski ujawnił przy tym, że “pięć lat temu została podjęta decyzja, żeby tworzyć własny system transakcyjny. Prace nad tym systemem dobiegają końca. Za kilka miesięcy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie będzie gotowa do tego, by uruchomić środowisko preprodukcyjne i prowadzić testy z uczestnikami rynku”.

Adam Młodkowski o przesłankach do tworzenia własnego systemu

Adam Młodkowski oznajmił, że “5 lat temu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozważała osiem różnych wariantów tego, jaką decyzję należy podjąć. Decyzja ta wynikała ze statusu GPW, która jest silną giełdą regionalną i poza rynkiem finansowym posiada kilka platform obrotu, w tym rynek towarowy”.

W efekcie, według przeprowadzonych analiz, giełda dysponując tak rozbudowaną strukturą i dużymi ambicjami, powinna mieć uniwersalną platformę, która pokryje potrzeby wszystkich tych rynków.

Co więcej, Giełda Papierów Wartościowych w przypadku tej inwestycji mogła skorzystać z funduszy europejskich, dostępnych w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Adam Młodkowski zaznaczył przy tym, że “posiadanie własnego rozwiązania powoduje, że koszty transakcyjne będą dużo niższe. Dlatego rozwiązanie to można traktować jako przewagę konkurencyjną, co jest korzyścią dla klientów końcowych. W dłuższym okresie koszt utrzymania tej infrastruktury będzie bowiem tańszy”.

Adam Młodkowski o zmianach w harmonogramie wdrożenia

Adam Młodkowski stwierdził, że “kontrola nad procesem wdrożenia w przypadku własnego systemu jest większa niż w przypadku systemu zewnętrznego, które jest oferowane szerszemu gronu odbiorców”.

Adam Młodkowski zwrócił przy tym uwagę, że “cały zespół Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zostanie zaangażowany do tego wdrożenia, co jest istotną przewagą. Na dodatek poszczególne części systemu są automatyczne testowane wewnętrznie przez zespół wdrożeniowy”.

Co więcej, Adam Młodkowski zaznaczył, że “Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zaangażowała profesjonalną zewnętrzną firmę, aby pomogła ona zdefiniowaniu organizacji funkcjonującej po wdrożeniu nowego systemu, jego skutecznym przetestowaniu i kontrolowaniu, by uzgodniony harmonogram był realizowany”.

Zobacz więcej

Polecamy

Na czym polega biznes WP?

Na czym polega biznes WP? Jacek Świderski – Prezes Zarządu

0
Jacek Świderski, Prezes Zarządu Wirtualna Polska Holding SA, opowiada o najważniejszych liniach biznesowych, a także rozwoju Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding w kolejnych latach....
Sfinks omawia rok 2023 - Sylwester Cacek, Prezes Zarządu

Prezentacja wyników Sfinks Polska, Sylwester Cacek – Prezes Zarządu

0
Sylwester Cacek, Prezes Zarządu Sfinks Polska ocenia i podsumowuje miniony rok, a także omawia strategię na kolejne lata i segment sprzedaży dań gotowych. Jaka...
7Levels

Wirtualna rzeczywistość to przyszłość. 7Levels S.A. wchodzi na rynek VR

0
Krzysztof Król, Wiceprezes Zarządu 7Levels S.A., w rozmowie z Markiem Klapą, redaktorem Telewizji Biznesowej, omawia tytuły opracowywane aktualnie przez studio i najnowsze plany wydawnicze,...