Instytucje finansowe ścigają się w tzw. dekarbonizacji swoich portfeli

Krzysztof Kamiński, Prezes Zarządu Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF) w rozmowie z Anną Grygiel-Tomaszewską podczas XXIV Konferencji Rynku Kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej omawia zagadnienia związane z pojęciem zrównoważonego rozwoju oraz ESG. Oto, czego się dowiedzieliśmy:

Zrównoważony rozwój i ESG okiem Krzysztofa Kamińskiego

Krzysztof Kamiński wyjaśnił, że zrównoważony rozwój ma odzwierciedlać szeroko pojęte aspekty środowiskowe i społeczne. Oznacza to, że biznes o charakterze zrównoważonym musi w pewien sposób uwzględniać czynniki swojego wpływu na środowisko i społeczeństwo w swoim modelu biznesowym.

Z kolei ESG, zdaniem prezesa POLSIF, to zbiór kryteriów pozwalających ocenić wpływ danego biznesu na środowisko i społeczeństwo, a także jego wpływ w obszarze ładu korporacyjnego.

Prezes POLSIF o roli rynków finansowych

Krzysztof Kamiński wytłumaczył, że w 2021 roku Unia Europejska, poprzez pakiet legislacyjny, nadała nową rolę instytucjom finansowym. W efekcie, banki i firmy inwestycyjne są już zobowiązane do transferu kapitału w stronę bardziej zrównoważonych projektów.

To działanie Unii Europejskiej wiąże się z celami, które wspólnota sobie postawiła. Dotyczą one neutralności klimatycznej do 2050 roku, obniżeniu emisyjności do 2030 roku o 55% i obniżeniu emisyjności o 90% do 2040.

Aby to zrobić, trzeba dokonać przemian systemów energetycznych i zbudować nowe technologie, które pozwolą na ograniczenie emisyjności. Z tego powodu, jako że banki i firmy inwestycyjne są transmiterem kapitału, to one w pierwszej kolejności zostały zobowiązane do tego, aby uwzględniać aspekty ESG i ujawniać to w swoich sprawozdaniach.

Krzysztof Kamiński oznajmił, że w konsekwencji “od trzech lat mamy do czynienia z wyścigiem tych instytucji – każda z nich próbuje zdekarbonizować swój portfel, czyli przekierować część swoich środków w stronę projektów o zrównoważonym, dekarbonizacyjnym charakterze”.

Dyrektywa CSRD z perspektywy Krzysztofa Kamińskiego

Prezes POLSIF zwrócił też uwagę, że uchwalona w ostatnim czasie dyrektywa CSRD zobowiązała podmioty gospodarcze do publikowania sprawozdań niefinansowych, czyli wpływu swojej działalności w obszarach ESG w wystandaryzowanym formacie.

Oznacza to, że już na przestrzeni następnych kilku lat około 50 tysięcy europejskich firm będzie musiało takie raporty sporządzać, a dane z nich płynące będą wykorzystywane przez banki i fundusze inwestycyjne.

Jak więc widzimy, branża finansowa przechodzi przemianę z tradycyjnego oceniania wyłącznie danych finansowych do brania pod uwagę również aspektów ESG – gdyż podmioty, które nie uwzględniają tych aspektów w swojej działalności w przyszłości będą miały utrudnione możliwości rozwoju i ograniczony dostęp do kapitału.

Krzysztof Kamiński o strategii przedsiębiorstwa

Krzysztof Kamiński zaznaczył, że “inwestorzy instytucjonalni są już bardzo mocno wyczuleni na to, co jest informacją niefinansową, która wynika ze strategii przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju; a co jest informacją niefinansową podaną po prostu w marketingowy sposób”.

W efekcie, z publikowanych w ostatnich latach raportów finansowych doskonale widać, która firma ma przygotowaną strategię ESG, a która jej nie ma.

Obowiązki raportowe z perspektywy prezesa POLSIF

Krzysztof Kamiński podkreślił, że w tym momencie obowiązkami raportowymi z zakresu ESG są objęte największe firmy. Wkrótce tymi obowiązkami będą też objęte spółki publiczne. Z kolei do 2028, według prezesa POLSIF, tym obowiązkiem zostanie objęta większość firm.

Co jednak istotne, zleceniodawcy tych firm, podobnie jak inwestorzy oraz banki, będą oczekiwać od nich raportowania danych finansowych już znacznie wcześniej.

Zrównoważone finansowanie okiem Krzysztofa Kamińskiego

Krzysztof Kamiński ujawnił, że dziś mamy dwa typy zrównoważonych instrumentów rynku kapitałowego.

Pierwszym z nich są zrównoważone obligacje. Służą one finansowaniu projektów o transformacyjnym lub zrównoważonym charakterze. Taki instrument może wyemitować w zasadzie każdy podmiot gospodarczy.

Wartość wyemitowanych zrównoważonych obligacji na świecie sięga już 3,5 biliona dolarów. W Polsce rynek zrównoważonych obligacji rozwija się jednak bardzo słabo. Z tego powodu POLSIF zamierza podejmować działania związane z promowaniem tych instrumentów w Polsce.

Drugim typem zrównoważonych inwestycji są zielone fundusze. Mowa tu o funduszach inwestujących w projekty związane ze zrównoważonym rozwojem. Dziś ponad 50% aktywów europejskich funduszy inwestycyjnych jest już ulokowane w zielonych funduszach. W Polsce zaś ten odsetek wynosi niestety mniej niż 2%.

W reakcji na te niepokojące dane, POLSIF zamierza rozwijać w Polsce wątek związany z przekierowywaniem kapitału funduszy inwestycyjnych na zrównoważone inwestycje.

Prezes POLSIF o promowaniu najlepszych praktyk

Krzysztof Kamiński oznajmił, że “POLSIF – jako część szerszej europejskiej rodziny forów zrównoważonego inwestowania – zamierza promować najlepsze praktyki wśród firm inwestycyjnych”.

POLSIF chce przy tym nauczyć polskie fundusze inwestycyjne podejścia do inwestowania w zielone produkty, które możemy dziś już zauważyć w Europie. W tym aspekcie z całą pewnością potrzeba rozwoju kompetencji – także wśród kadry zarządzającej polskimi funduszami.

Ambicje POLSIF z perspektywy Krzysztofa Kamińskiego

Krzysztof Kamiński oświadczył, że “misją POLSIF jest promowanie rozwoju zrównoważonych inwestycji i zrównoważonych finansów. Grupą docelową POLSIF są zaś przede wszystkim przedstawiciele instytucji finansowych i inwestorów instytucjonalnych”.

Krzysztof Kamiński dodał przy tym, że “POLSIF chce realizować swoją misję przez szereg różnych działań związanych z edukacją, promowaniem najlepszych praktyk, wymianą doświadczeń czy pracą w ramach grup roboczych. W ten sposób POLSIF chce rozwijać świadomość i wiedzę, dzięki czemu wzrośnie liczba świadomych decyzji inwestycyjnych”.

Aby przełożyć swoje ambicje na konkretne działania POLSIF tworzy webinaria i podcasty, organizuje szkolenia, pracuje nad rozwojem studiów oferty studiów podyplomowych dla ekspertów z branży finansowej i kursów specjalistycznych dla przedstawicieli branży.

Ponadto, POLSIF przeprowadza badania rynkowe dotyczące aktywów rynkowych oraz postawy klientów i inwestorów w tym obszarze. POLSIF posiada również centrum standardów dla banków i firm inwestycyjnych, w którym dzieli się praktykami; oraz centrum regulacyjne, które pozwala na szybką implementację aktów prawnych.

Zobacz więcej

Polecamy

Na czym polega biznes WP?

Na czym polega biznes WP? Jacek Świderski – Prezes Zarządu

0
Jacek Świderski, Prezes Zarządu Wirtualna Polska Holding SA, opowiada o najważniejszych liniach biznesowych, a także rozwoju Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding w kolejnych latach....
Sfinks omawia rok 2023 - Sylwester Cacek, Prezes Zarządu

Prezentacja wyników Sfinks Polska, Sylwester Cacek – Prezes Zarządu

0
Sylwester Cacek, Prezes Zarządu Sfinks Polska ocenia i podsumowuje miniony rok, a także omawia strategię na kolejne lata i segment sprzedaży dań gotowych. Jaka...
7Levels

Wirtualna rzeczywistość to przyszłość. 7Levels S.A. wchodzi na rynek VR

0
Krzysztof Król, Wiceprezes Zarządu 7Levels S.A., w rozmowie z Markiem Klapą, redaktorem Telewizji Biznesowej, omawia tytuły opracowywane aktualnie przez studio i najnowsze plany wydawnicze,...